1 · UCZYMY  . . .

 

. . . w środowisku, w którym Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, w którym stymulujemy ich nieustanny rozwój w przyjaznej przestrzeni.

2 · ROZWIJAMY . . .

 

. . . kulturę sprzyjającą kreatywności wśród uczniów i nauczycieli, a dobierając pomoce dydaktyczne stawiamy na innowacyjność.

3 · OSIĄGAMY . . .

 

. . . ustalone cele, do których Uczniowie dochodzą samodzielnie i z własnej inicjatywy oraz nawiazując współpracę w poszukiwaniu odpowiedzi.

OFERTA SZKOŁY

WSZYSTKO CO NAJLEPSZE DLA TWOJEGO DZIECKA

ANGIELSKI

5 GODZIN W TYGODNIU

NAUKA JĘZYKA

Nasza Szkoła jest szkołą językową. Codzienne lekcje, gry i zabawy w języku angielskim od klasy pierwszej gwarantują bardzo dobre rezultaty. Systematyczny kontakt z tym językiem uświadamia dzieciom jak ważna jest jego znajomość. Kończąc naszą szkołę uczniowie będą mogli uzyskać certyfikat TOEIC Bridge.

SPORT

KAŻDEGO DNIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Każdego dnia dbamy o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny uczniów, wprowadzając już od pierwszej klasy różne formy aktywności.
Lekcje sportu prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego w naszej sali do ćwiczeń oraz na przyszkolnym terenie rekreacyjnym.

ŚWIETLICA

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

OPIEKA NAD TWOIM DZIECKIEM

Świetlica zapewnia opiekę wszystkim dzieciom uczącym się w szkole, od 7:30 do 16:30. Czas dzieci pozostających po lekcjach w świetlicy jest zorganizowany i podzielony na zajęcia rozszerzone i wyrównujące z matematyki oraz kółka: przyrodnicze, informatyczne oraz plastyczno- artystyczne. Podczas przerw między lekcjami, uczniowie mają również możliwość przebywania w świetlicy.

WARTOŚCI

OBECNE W ŻYCIU

EDUKACJA Z WARTOSCIAMI

Nieodłącznymi elementami edukacji z wartościami jest pielęgnowanie tradycji i kultury narodu oraz wartości chrześcijańskich. W naszej Szkole obchodzimy święta narodowe, związane z kalendarzem kościelnym oraz okolicznościowe. W każdej klasie prowadzone są lekcje religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a raz w tygodniu kółko tematyczne: W świecie wartości.

RODZINA

POCZĄTEK EDUKACJI

RODZINA - TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

W Szkole funkcjonuje Akademia Aktywnej Rodziny, której celem jest wzmacnianie więzi oraz tworzenie rodzinnej atmosfery podczas wspólnych warsztatów z mamą lub tatą, świąt i uroczystości obchodzonych całymi rodzinami. Wsparciem dla Rodziców jest również zniżka kwoty czesnego dla rodzeństwa, uczącego się u nas.

ZDROWIE

ZAWSZE NAJWAŻNIEJSZE

AKADEMIA ZDROWEGO UCZNIA

Akademia Zdrowego Ucznia kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe w trakcie spotkań i warsztatów, na których uczniowie samodzielnie przygotowują zdrowe potrawy oraz desery. W czasie godzin świetlicowych Uczniowie jedzą pyszne dwudaniowe obiadki i podwieczorki. Dzieci mają też nieograniczony dostęp do wody źródlanej.

KLIMAT

KLASY, SZKOŁY, EDUKACJI

ATMOSFERA DO NAUKI

Nauka w grupach do 12 osób umożliwia indywidualne podejście oraz rozwój mocnych stron i talentów. W rodzinnej atmosferze tworzymy środowisko przyjazne edukacji. Każdy Uczeń posiada w klasie swoją szafkę na książki, dzięki temu tornister jest lekki. Współpracujemy z Rodzicami na indywidualnych spotkaniach oraz warsztatach z psychologiem i pedagogiem. Kontrolowany dostęp do obiektu zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

INNOWACYJNOŚĆ

NIESZABLONOWE PODEJŚCIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI

Ofertę edukacyjną stworzyliśmy pod potrzeby Dziecka, a podstawę programową realizujemy metodami angażującymi uczniów: projekty edukacyjne, mapy myśli, obserwacje i doświadczenia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy. Zajęcia prowadzone są w salach lekcyjnych, w ławkach i na dywanie oraz w terenie. Sprzęt multimedialny, w tym tablety, wykorzystywane są na lekcjach i zajęciach świetlicowych.

STYPENDIUM

WSPARCIE DLA RODZICÓW

WYRÓWNANIE SZANS

Stypendium jest wsparciem dla Rodziców oraz zwiększeniem dostępności nauki w naszej szkole dla większego grona Uczniów. Dzięki stypendium naukowo-socialnemu co roku, przez 8 lat szkoły, Dzieci będą mogły uczęszczać na zajęcia.

CO Z WYŻYWIENIEM ?

DWUDANIOWY OBIAD + DESER ZAPEWNIA NAM BISTRO PRZEPIS

OPŁATY - OFERTA SPECJALNA ważna do dnia 2.09.2019

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE

CZESNE

349 zł 249 zł

MIESIĘCZNIE

Grupy do 12 osób


7 h angielskiego / tydz.


W-F każdego dnia


Wpisowe 500zł 0 zł

WYŻYWIENIE (opcja)

10 zł 8 zł

DZIENNIE

Pierwsze danie


Drugie danie


Podwieczorek


Woda źródlana - bez limitu

ŚWIETLICA (opcja)

199 zł 149 zł

MIESIĘCZNIE

Codziennie do 16:30


Zajęcia dodatkowe:


matematyka, informatyka


przyroda, plastyka

ZNIŻKA dla RODZEŃSTWA

20% - 40%

CZESNEGO

20% dla drugiego Dziecka


40% dla kolejnych Dzieci


Gwarancja miejsca


Wsparcie dla Rodzin

O SZKOLE

Miejsce, w którym dzieci rozwijają się w swobodny sposób, biorą udział w projektach edukacyjnych rozbudzających wyobraźnię i uczą się przez działanie wszystkimi zmysłami.

        

GALERIA

KONTAKT Z NAMI


91889408